مسابقات الو تنیس
الو تنیس
ثبت نام در مسابقات
باشگاه کوثر (آذربایجان شرقی)
رده سنی ۱۸ سال دختران به مناسبت هفته تربیت بدنی

تاریخ شروع

1399/7/20

ساعت

09:00 - 21:00

جنسیت

دختران

رده سنی

18

ظرفیت با قیمانده 46 نفر
جایزه مسابقه 10,000 تومان
60,000 تومان
باشگاه کوثر (آذربایجان شرقی)
رده سنی ۱۴ سال دختران به مناسبت هفته تربیت

تاریخ شروع

1399/7/20

ساعت

09:00 - 21:00

جنسیت

دختران

رده سنی

14

ظرفیت با قیمانده 41 نفر
جایزه مسابقه 1,000 تومان
60,000 تومان
باشگاه کوثر (آذربایجان شرقی)
مسابقه آزاد بانوان به مناسبت هفته تربیت بدنی سنی

تاریخ شروع

1399/7/20

ساعت

08:00 - 20:00

جنسیت

دختران

رده سنی

آزاد

ظرفیت با قیمانده 34 نفر
جایزه مسابقه 10,000 تومان
80,000 تومان
goToTOp back to top