چگونه ما می توانیم به شما کمک کنیم؟
پاسخ های تیم پشتیبانی ما را پیدا کنید یا با ما در تماس باشید
شرایط انصراف زمین در الو تنیس

برای اینکه بتونی زمینی که رزرو کردی را حذف کنی به هر دلیلی اول باید وارد پنل رزرو من بشی ، زمین من را انتخاب کنی در اونجا لیست تمامی رزروهایی که تا به حال انجام دادی قرار دارد . حالا قبل از اینکه زمان انتخابی زمین شما برسه می توانی آن را حذف کنی فقط به این نکته دقت داشته باش که : زمین انتخابی برای شما حذف می شود در صورتی که جریمه ی تاخیر در لغو زمین از سوی باشگاه در نظر گرفته شده باشد آن جریمه از حساب شما کسر می گردد و همچنین شما می توانید زمین خود را بصورت تخفیف دار در بخش پیشنهادات ویژه برای دیگر بازیکنان ارائه نمایید و در صورت انتخاب آن از سوی دیگر بازیکنان مبلغ پرداختی آن به اعتبار شما افزوده می گردد .

شرایط انصراف پارتنر در  الو تنیس

در صورتی که شخصی شما را بعنوان پارتنر (هم بازی) انتخاب کرد و شما امکان بازی در آن زمان را نداشتی به بخش رزرو من مراجعه کن و اطلاعات تماس پارتنر را پیدا کن و با وی تماس بگیر و وی را در جریان قرار بده تا وی بتونه پارتنر جدیدی پیدا کنه همچنین اگر شما پارتنری را انتخاب کردی و امکان بازی را نداشتی به وی اطلاع بده . بدیهی که مبلغ پرداختی شما بابت زمین در صورتی که بازیکن جدیدی برای آن زمین پیدا شد به حساب شما بازگردانده میشه در غیر اینصورت این مبلغ از حساب شما کسر میشه .

شرایط انصراف مربی در  الو تنیس

در صورتی که شما مربی را رزرو کنی و مبلغ آن را هم پرداخت کنی و سپس قصد انصراف داشته باشی : شرایط انصراف زمین را می تونی از بخش انصراف زمین مطالعه کنی نیمی از مبلغ پرداختی به مربی در دو مرتبه اول در ماه (به شرط آنکه حداقل 1 روز قبل انجام شود) به حساب شما بازگردانده میشه و پس از آن کل مبلغ از حساب شما کسر میشه . چنانچه لغو مربی 10 روز قبل انجام بگیره 80% مبلغ به حساب شما بازگردانده میشه . بدیهی است در صورتی که شخص دیگری در آن زمان قصد بازی با همان مربی را داشته باشه مبلغ پرداختی شما در حساب شما ذخیره خواهد شد .

شرایط پرداخت آماده برای بازی در  الو تنیس

برای ثبت و درخواست پارتنر ، کاربران باید حساب کاربری خود را معادل کل مبلغ زمین شارژنمایند تا در صورت لغو زمین پس از پیدا شدن پارتنر هزینه رزرو زمین از حساب کاربری شخصی که در محل بازی حضور پیدا نکرده کسر گردد و شخص پارتنر متضرر نگردد لذا در صورت عدم حضور پارتنرتان مسئول باشگاه را در جریان قرار دهید تا شما متضرر نشوید . این شرط برای هردو نفر یکسان می باشد . نکته:درصورتی که قبلا اقدام به لغو زمین و رزرو مجدد نمایید شرایط لغو زمین برای شخص لغو کننده پابرجا می ماند . تمامی کاربران در هردو صورت الف و ب موظف هستند بابت رزرو زمین ، موجودی حساب خود را برابر با کل مبلغ زمین افزایش دهند .

الف) نصف نصف
دراین صورت مبلغ زمین به هردو کاربر برگشت داده می شود . چنانچه هریک از این طرفین مایل به لغو بازی باشند کل مبلغ زمین از حساب وی کسر می گردد و به حساب طرف مقابل باز می گردد. حال اگر هردو طرف مایل به لغو بازی شوند کل مبلغ به صورت نصف نصف از هردو کاربر کسر می گردد و ما باقی مبلغ به حسابشان باز می گردد .
ب ) مهمان من
در این صورت هریک از بازیکنان مایل باشند طرف مقابل را به صورت مهمان دعوت کنند ، مبلغ کل زمین از حساب میزبان کسر می گردد و به حساب مهمان واریز خواهد شد .چنانچه هر یک از طرفین مایل به لغو بازی باشند تمامی مبلغ زمین از حساب آن کاربر کسر می گردد .
goToTOp back to top