الو تنیس
ثبت نام در مسابقات
هگزاگون (ساصد) (تهران)
آدینه هگزاگون

تاریخ شروع

1401/10/23

جنسیت

پسران

رده سنی

آزاد

ظرفیت با قیمانده 32 نفر
مبلغ جایزه 7,000,000 تومان
550,000 تومان
راه آهن (تهران)
آدینه بانوان ۲

تاریخ شروع

1401/5/7

جنسیت

بانوان

رده سنی

آزاد

ظرفیت با قیمانده 59 نفر
مبلغ جایزه 2,000,000 تومان
300,000 تومان
راه آهن (تهران)
آدینه بانوان باشگاه راه آهن

تاریخ شروع

1401/4/24

جنسیت

بانوان

رده سنی

آزاد

ظرفیت با قیمانده 0 نفر
مبلغ جایزه 2,000,000 تومان
300,000 تومان
goToTOp back to top