الو تنیس
ثبت نام در مسابقات
راه آهن (تهران)
آدینه بانوان باشگاه راه آهن

تاریخ شروع

1401/4/17

جنسیت

بانوان

رده سنی

آزاد

ظرفیت با قیمانده 55 نفر
مبلغ جایزه 2,000,000 تومان
300,000 تومان
باشگاه کوثر (آذربایجان شرقی)
رده سنی ۱۸ سال دختران به مناسبت هفته تربیت بدنی

تاریخ شروع

1399/7/20

جنسیت

دختران

رده سنی

18

ظرفیت با قیمانده 46 نفر
مبلغ جایزه 10,000 تومان
60,000 تومان
باشگاه کوثر (آذربایجان شرقی)
رده سنی ۱۴ سال دختران به مناسبت هفته تربیت

تاریخ شروع

1399/7/20

جنسیت

دختران

رده سنی

14

ظرفیت با قیمانده 41 نفر
مبلغ جایزه 1,000 تومان
60,000 تومان
باشگاه کوثر (آذربایجان شرقی)
مسابقه آزاد بانوان به مناسبت هفته تربیت بدنی سنی

تاریخ شروع

1399/7/20

جنسیت

دختران

رده سنی

آزاد

ظرفیت با قیمانده 34 نفر
مبلغ جایزه 10,000 تومان
80,000 تومان
goToTOp back to top