الو تنیس
ثبت نام در مسابقات
کمپ تنیس انقلاب (تهران)
زیر 14 سال انتخابی الکت تیم

تاریخ شروع

1402/7/14

جنسیت

پسران

رده سنی

14

ظرفیت با قیمانده 32 نفر
جایزه غیر نقدی
500,000 تومان
منظریه (آکادمی تنیس بابک) (تهران)
هفته هجدهم مسابقات الکت کاپ

تاریخ شروع

1402/7/14

جنسیت

آقایان

رده سنی

آزاد

ظرفیت با قیمانده 98 نفر
جایزه 15000000
500,000 تومان
مجموعه تنیس هتل اسپیناس پالاس (تهران)
هفته ۱۸ ام الکت کاپ بانوان

تاریخ شروع

1402/7/14

جنسیت

بانوان

رده سنی

آزاد

ظرفیت با قیمانده 56 نفر
جایزه 10000000
500,000 تومان
مجموعه تنیس هتل اسپیناس پالاس (تهران)
هفته 17 ام الکت کاپ بانوان

تاریخ شروع

1402/7/7

جنسیت

بانوان

رده سنی

آزاد

جایزه 10،000،000
500,000 تومان جزئیات مسابقه
منظریه (آکادمی تنیس بابک) (تهران)
هفته هفدهم الکت کاپ

تاریخ شروع

1402/7/7

جنسیت

آقایان

رده سنی

آزاد

جایزه 15000000
500,000 تومان جزئیات مسابقه
تنیس پلاس ولنجک (تهران)
دبل آزاد آقایان

تاریخ شروع

1402/7/6

جنسیت

آقایان

رده سنی

آزاد

جایزه 16000000
500,000 تومان جزئیات مسابقه
منظریه (آکادمی تنیس بابک) (تهران)
هفته شانزدهم مسابقات الکت کاپ

تاریخ شروع

1402/6/31

جنسیت

آقایان

رده سنی

آزاد

جایزه 15000000
500,000 تومان جزئیات مسابقه
مجموعه تنیس هتل اسپیناس پالاس (تهران)
هفته 16 ام الکت کاپ

تاریخ شروع

1402/6/31

جنسیت

بانوان

رده سنی

آزاد

جایزه 10،000،000
500,000 تومان جزئیات مسابقه
کمپ تنیس انقلاب (تهران)
زیر 21 سال هیئت شمیرانات

تاریخ شروع

1402/6/30

جنسیت

آقایان

رده سنی

21

جایزه نقدی
400,000 تومان جزئیات مسابقه
مجموعه تنیس هتل اسپیناس پالاس (تهران)
هفته پانزدهم الکت کاپ

تاریخ شروع

1402/6/24

جنسیت

بانوان

رده سنی

آزاد

جایزه 10000000
500,000 تومان جزئیات مسابقه
منظریه (آکادمی تنیس بابک) (تهران)
هفته پانزدهم الکت کاپ

تاریخ شروع

1402/6/24

جنسیت

آقایان

رده سنی

آزاد

جایزه 15000000
500,000 تومان جزئیات مسابقه
منظریه (آکادمی تنیس بابک) (تهران)
هفته چهاردهم‌الکت کاپ

تاریخ شروع

1402/6/17

جنسیت

آقایان

رده سنی

آزاد

جایزه 15000000
500,000 تومان جزئیات مسابقه
مجموعه تنیس هتل اسپیناس پالاس (تهران)
هفته چهاردهم الکت کاپ بانوان

تاریخ شروع

1402/6/17

جنسیت

بانوان

رده سنی

آزاد

جایزه 10000000
500,000 تومان جزئیات مسابقه
دیپلمات (تهران)
رده سنی 18 سال

تاریخ شروع

1402/6/10

جنسیت

پسران

رده سنی

18

جایزه غیر نقدی
400,000 تومان جزئیات مسابقه
مجموعه تنیس هتل اسپیناس پالاس (تهران)
هفته سیزدهم الکت کاپ

تاریخ شروع

1402/6/10

جنسیت

بانوان

رده سنی

آزاد

جایزه 10000000
500,000 تومان جزئیات مسابقه
منظریه (آکادمی تنیس بابک) (تهران)
هفته سیزدهم الکت کاپ

تاریخ شروع

1402/6/10

جنسیت

آقایان

رده سنی

آزاد

جایزه 15000000
500,000 تومان جزئیات مسابقه
مجموعه تنیس هتل اسپیناس پالاس (تهران)
هفته دوازدهم الکت کاپ بانوان

تاریخ شروع

1402/6/3

جنسیت

بانوان

رده سنی

آزاد

جایزه 10000000
500,000 تومان جزئیات مسابقه
دیپلمات (تهران)
رده سنی 12

تاریخ شروع

1402/6/3

جنسیت

نو نهالان

رده سنی

12

جایزه غیر نقدی
500,000 تومان جزئیات مسابقه
کمپ تنیس انقلاب (تهران)
مسابقه آزاد آقایان

تاریخ شروع

1402/6/2

جنسیت

آقایان

رده سنی

آزاد

جایزه نقدی
500,000 تومان جزئیات مسابقه
آزادی (تهران)
آدینه آزاد بانوان

تاریخ شروع

1402/5/27

جنسیت

بانوان

رده سنی

آزاد

جایزه 15000000
500,000 تومان جزئیات مسابقه
goToTOp back to top