الو تنیس
ثبت نام در مسابقات
باشگاه تنیس آوند (البرز)
آدینه باشگاه تنیس آوند

تاریخ شروع

1402/11/25

جنسیت

آقایان

رده سنی

آزاد

جایزه 1000000
350,000 تومان جزئیات مسابقه
کمپ تنیس انقلاب (تهران)
زیر 14 سال انتخابی الکت تیم هفته 3

تاریخ شروع

1402/8/12

جنسیت

پسران

رده سنی

14

جایزه غیر نقدی
600,000 تومان جزئیات مسابقه
منظریه (آکادمی تنیس بابک) (تهران)
هفته بیستم الکت کاپ آقایان

تاریخ شروع

1402/8/5

جنسیت

آقایان

رده سنی

آزاد

جایزه 15000000
500,000 تومان جزئیات مسابقه
منظریه (آکادمی تنیس بابک) (تهران)
هفته نوزدهم الکت کاپ آقایان

تاریخ شروع

1402/7/28

جنسیت

آقایان

رده سنی

آزاد

جایزه 15000000
500,000 تومان جزئیات مسابقه
مجموعه تنیس هتل اسپیناس پالاس (تهران)
هفته 20 الکت کاپ بانوان

تاریخ شروع

1402/7/28

جنسیت

بانوان

رده سنی

آزاد

جایزه 10000000
500,000 تومان جزئیات مسابقه
آکادمی تنیس جهان (آذربایجان شرقی)
مسابقات تنیس جایزه بزرگ آقایان

تاریخ شروع

1402/7/23

جنسیت

آقایان

رده سنی

آزاد

جایزه 25000000
500,000 تومان جزئیات مسابقه
مجموعه تنیس هتل اسپیناس پالاس (تهران)
هفته 19 مسابقات الکت کاپ بانوان

تاریخ شروع

1402/7/21

جنسیت

بانوان

رده سنی

آزاد

جایزه 10،000،000 تومان
500,000 تومان جزئیات مسابقه
کمپ تنیس انقلاب (تهران)
زیر 14 سال انتخابی الکت تیم هفته 2

تاریخ شروع

1402/7/21

جنسیت

پسران

رده سنی

14

جایزه غیر نقدی
500,000 تومان جزئیات مسابقه
کمپ تنیس انقلاب (تهران)
زیر 14 سال انتخابی الکت تیم

تاریخ شروع

1402/7/14

جنسیت

پسران

رده سنی

14

جایزه غیر نقدی
500,000 تومان جزئیات مسابقه
منظریه (آکادمی تنیس بابک) (تهران)
هفته هجدهم مسابقات الکت کاپ

تاریخ شروع

1402/7/14

جنسیت

آقایان

رده سنی

آزاد

جایزه 15000000
500,000 تومان جزئیات مسابقه
مجموعه تنیس هتل اسپیناس پالاس (تهران)
هفته ۱۸ ام الکت کاپ بانوان

تاریخ شروع

1402/7/14

جنسیت

بانوان

رده سنی

آزاد

جایزه 10000000
500,000 تومان جزئیات مسابقه
مجموعه تنیس هتل اسپیناس پالاس (تهران)
هفته 17 ام الکت کاپ بانوان

تاریخ شروع

1402/7/7

جنسیت

بانوان

رده سنی

آزاد

جایزه 10،000،000
500,000 تومان جزئیات مسابقه
منظریه (آکادمی تنیس بابک) (تهران)
هفته هفدهم الکت کاپ

تاریخ شروع

1402/7/7

جنسیت

آقایان

رده سنی

آزاد

جایزه 15000000
500,000 تومان جزئیات مسابقه
تنیس پلاس ولنجک (تهران)
دبل آزاد آقایان

تاریخ شروع

1402/7/6

جنسیت

آقایان

رده سنی

آزاد

جایزه 16000000
500,000 تومان جزئیات مسابقه
منظریه (آکادمی تنیس بابک) (تهران)
هفته شانزدهم مسابقات الکت کاپ

تاریخ شروع

1402/6/31

جنسیت

آقایان

رده سنی

آزاد

جایزه 15000000
500,000 تومان جزئیات مسابقه
مجموعه تنیس هتل اسپیناس پالاس (تهران)
هفته 16 ام الکت کاپ

تاریخ شروع

1402/6/31

جنسیت

بانوان

رده سنی

آزاد

جایزه 10،000،000
500,000 تومان جزئیات مسابقه
کمپ تنیس انقلاب (تهران)
زیر 21 سال هیئت شمیرانات

تاریخ شروع

1402/6/30

جنسیت

آقایان

رده سنی

21

جایزه نقدی
400,000 تومان جزئیات مسابقه
مجموعه تنیس هتل اسپیناس پالاس (تهران)
هفته پانزدهم الکت کاپ

تاریخ شروع

1402/6/24

جنسیت

بانوان

رده سنی

آزاد

جایزه 10000000
500,000 تومان جزئیات مسابقه
منظریه (آکادمی تنیس بابک) (تهران)
هفته پانزدهم الکت کاپ

تاریخ شروع

1402/6/24

جنسیت

آقایان

رده سنی

آزاد

جایزه 15000000
500,000 تومان جزئیات مسابقه
منظریه (آکادمی تنیس بابک) (تهران)
هفته چهاردهم‌الکت کاپ

تاریخ شروع

1402/6/17

جنسیت

آقایان

رده سنی

آزاد

جایزه 15000000
500,000 تومان جزئیات مسابقه
goToTOp back to top